Storitev zagotavlja:

Henkel Slovenija d.o.o.
Melita Ferlež 

Podjetje registrirano:

Industrijska 23, 2506 Maribor, Slovenija 

Poštni naslov:

Industrijska 23, 2506 Maribor, Slovenija, tel. 00386 (0) 2 2222 100, faks. 00386 (0) 2 2222 546 

Identifikacijska številka:

SI 64268438 

Elektronska pošta:

Henkel Slovenija